Dankwoord Burgerparticipatie Tanthof voor Veiligwonentanthof.

Namens de regiegroep Woninginbraken / High Impact Crimes van de gemeente Delft ( gemeente en politie ) spreek ik onze waardering uit over de inzet van de whatsapp groep Veilig Wonen Tanthof.
Jullie dragen met vele aangesloten whatsapp deelnemers ( 700 deelnemers) bij aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk Tanthof. De wijze waarop jullie als enthousiaste wijkbewoners belangeloos uitvoering geven aan burgerparticipatie verdient lof en waardering. Tevens dienen jullie als voorbeeld met betrekking tot burgerparticipatie voor andere wijken.

Waarom ?

. Wie waakt mede kosteloos over uw onbeheerde woning ? Veilig wonen Tanthof !
. Ook na een woninginbraak geven jullie jullie mede wijkbewoners een veiliger gevoel.
. Op wisselende tijden surveilleren jullie waakzaam en alert in de wijk.
. Zien of horen jullie iets verdachts zoals inbraak, oplichting, vernieling,
straatroof, mishandeling, vreemde personages dan melden jullie dit.

Via jullie netwerk worden jullie partners ingeschakeld en waken jullie over de wijk Tanthof.
Ook bij overvallen fungeren jullie met 1400 ogen als toegevoegde waarde bij de opsporing van deze overvallers. Inbraken, straatroven en woninginbraken hebben een enorme impact.
Bij meldingen van de politie dragen jullie bij in de verhoging van de heterdaadkracht.
De vele aangesloten whatsapp deelnemers kijken met de politie uit naar personen en/of aanwijzingen , die leiden tot aanhouding van potentiele criminelen.
Via hun netwerk zijn zij met elkaar verbonden en geven de politie belangrijke tips.
Meldingen over verkeersonveilige situaties, het doorgeven van onbeheerde voertuigen, het signaleren van enge plekken in de wijk.
Velen gaan er aan voorbij behalve Veilig Wonen Tanthof.
Maar ook bij zoekgeraakte personen ( demente personen en kinderen) speuren jullie de wijk af.
Meerdere malen hebben jullie ouders kunnen herenigen met hun kinderen.Helemaal top toch..

Het is algemeen bekend, dat inbrekers wijken en buurten mijden , waar bewoners elkaar via whatsapp waarschuwen voor verdachte personen. Inbraken worden vaak gepleegd door lokale inbrekers.

Als de inbrekers weten, dat er een whatsapp groep actief is , haakt het inbrekersgilde vaak af. De bewoners worden alerter en zij zijn eerder geneigd de politie in kennis te stellen.
De goede samenwerking na de sterke stijging van het aantal inbraken begin 2014 heeft bijgedragen aan de sterke daling in 2015. Heren inbrekers u bent gewaarschuwd. Blijf weg uit de wijk Tanthof.
Om Veilig Wonen Tanthof kan niemand meer heen. Onlangs ( november 2015 ) werd de wijk Tanthof ( Oost en West) geteisterd door een inbraakgolf uit auto’s. Mede dankzij hun inzet hebben zij belangrijke aanwijzingen gegeven, die leiden tot de aanhouding van de dader. De dader is aangehouden en verblijft nog steeds in hechtenis.
Ook zorgen jullie voor meer bewustwording van veiligheid van mede wijkbewoners van hun woning.
Via de whatsapp worden goede tips gegeven en worden ontwikkelingen over de wijk gedeeld. Er is hierdoor meer aandacht voor preventie, denk hierbij aan het laten branden van verlichting bij afwezigheid in de donkere maanden, het deugdelijk afsluiten van de woning, ook tijdens een kortdurend bezoekje bij de buurvrouw of een boodschap bij de Plus of Jumbo. Kortom steeds de inbrekers voor zijn. Door jullie onderlinge afspraken over waakzaamheid voorkomen jullie veel financiële en emotionele schade.
Jullie fungeren als extra ogen en oren in de wijk. Advies voor andere wijkbewoners, twijfel niet langer sluit u aan. Draag uw steentje bij aan een directe verhoging van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk Tanthof. Namens de werkgroep Veiligheid spreek ik mijn waardering uit over jullie inzet.

Namens de regiegroep woninginbraken / high Impact crimes.

Portefeuillehouder woninginbraken politieteam Delft

John Scheele

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com